Bestuur & ondersteuning

I

Het bestuur van het mannenkoor bestaat uit de volgende personen:

Konings, Dick def 2

Dick Konings
Voorzitter
( aftredend 2019)
(lid van het dagelijks bestuur)
voorzitter@mannenkooreuterpe.nl

Verbeek-Kees-def

Kees Verbeek
secretaris ( aftredend 2020)
(lid van het dagelijks bestuur)
secretaris@mannenkooreuterpe.nl

Gijs van den Brink

Gijs van den Brink
1e penningmeester (aftredend 2018)
(lid van het dagelijksbestuur)
penningmeester@mannenkooreuterpe.nl

Braak Gerwin van de def.

Gerwin van de Braak
2e voorzitter / PR Euterpe
(aftredend 2020)
PR@mannenkooreuterpe.nl

Nap Gert def

Gert Nap
technische zaken + koormeester
(aftredend 2018)
techzaken@mannenkooreuterpe.nl

Jan Goor

Jan Goor
coördinatie optredens
(aftredend 2018)
optredens@mannenkooreuterpe.nl

De dirigent en repetitor van het koor zijn:

Dirigent

Adriaan 2017

Adriaan Bruinink
tevens muzikaal adviseur.

Repetitor

Wilma Schouten piano

Wilma Schouten
piano/dwarsfluit

Lief & leed:

Vonhof Dick def
Dick Vonhof
voor Voorthuizen
Reemst, GeertA
Geert Reemst
voor alle andere plaatsen

1e Koormeester

Gert Nap
Top Gert van de

2e Koormeester

Gert van den Top